Pirelli ลงทะเบียนสำหรับการรับประกันยางพีเรลลี่

โปรดกรอกรายละเอียดต่อไปนี้ เพื่อลงทะเบียนสำหรับการรับประกันยางของพีเรลลี่

ข้อมูลส่วนตัว


รายละเอียดของรถยนต์


รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อยางพีเรลลี่


สิทธิ์ในการรับประกันยาง มี 2 แบบ

  1. รับประกันอุบัติเหตุ 120 วัน นับจากวันที่ซื้อยาง Pirelli by ITR ครบ 4 เส้น
  2. รับประกัน 5 ปี นับจากเดือน/ปีที่ผลิต จะครอบคลุมเฉพาะความเสียหายของยางอันเกิดจากความบกพร่องในการออกแบบ กรรมวิธีการผลิต และ/หรือวัสดุที่ใช้ในการผลิต
(ขอสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียนรับประกัน สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายของทาง บริษัท ไอซ์ เทรดดิ้ง จำกัด เท่านั้น)